Η διατροφική αξιολόγηση γίνεται με συγκεκριμένες μετρήσεις:

  • Μέτρηση Βάρους
  • Μέτρηση Ύψους
  • Μέτρηση Περιμέτρου Στήθους, Μέσης, Ισχίων
  • Προσδιορισμός Δείκτη Μάζας Σώματος
  • Εκτίμηση Βασικού Μεταβολισμού . Η μέτρηση γίνεται με την συσκευή FITMATE
  • Σωματική Ανάλυση Σύστασης Σώματος με την Πολυσυχνοτική Συσκευή Tanita mc980Plus