Ένα πρόγραμμα διατροφής προϋποθέτει την σωστή προετοιμασία των γευμάτων.

Παράλληλα με το διατροφικό πρόγραμμα , παρέχονται και οι αντίστοιχες συνταγές και οι οδηγίες για την υλοποίηση τους. Στόχος είναι η εκπαίδευση του ατόμου ώστε να μπορεί να ολοκληρωσει το διατροφικό πρόγραμμα χωρίς εμπόδια.

Οι συνταγές παρέχονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.